Kompletný servis hodiniek OMEGA

Kompletný servis hodiniek OMEGA zodpovedá prísnym požiadavkám OMEGA Group.

Náš servis je spoločnosťou OMEGA pravideľne auditovaný.

Cieľom servisovania hodiniek OMEGA je úplne obnovenie funkčnosti, ale aj estetickej stránky vašich hodiniek OMEGA. Zahŕňa kompletne rozobratie, opravu alebo výmenu všetkých súčiatok a komponentov strojčeka. Zjednodušene sa dá povedať, že ide o generálnu opravu vašich hodiniek OMEGA.

Hodinar Alexander Nagy
Zlata plaketa Omega

Servis hodiniek OMEGA poskytujeme ako jediný autorizovaný servis pre túto značku na Slovensku už od roku 1997.

Naši hodinári sú pravidelne preškolovaní a preskúšavaní v hodinárskych centrách vo Švajčiarsku a náš servis je pravideľne kontrolovaný spoločnosťou Omega Group.

V roku 2007 sme získali od značky OMEGA bronzovú plaketu, ako jeden z najlepších servisov na svete.

Jednotlivé kroky servisu hodiniek OMEGA

Toto sú jednotlivé kroky kompletného servisu hodiniek OMEGA.

01 Rozobratie púzdra

Remienok alebo náramok odpojíme od hodiniek a púzdro kompletne rozoberieme.

02 Prečistenie strojčeka

Strojček kompletne rozoberieme a každý komponent a súčiastku dôkladne prečístíme v ultrazvukovej čističke.
Suciastky Omega

03 Výmena súčiastok

Každú súčiastku dôsledne prekontrolujeme. Tie, ktoré sú opotrebované vymeníme za nové originálne OMEGA súčiastky. Ak je to možné, strojčekom bez sériového čísla urobíme technický upgrade.

Premazanie strojceka Omega

04 Znovu-zmontovanie a namazanie strojčeka

Strojček veľmi dôsledne znovu zložíme. Každé kontaktné miesto nalubrikujeme špeciálnym olejom, ktorý garantuje výnimočnú trvácnosť výkonu strojčeka.

05 Nastavenie strojčeka a kontrola vlastností

Nastavíme rýchlosť strojčeka odkontrolujeme jeho prevádzkové parametre podľa prísnych štandardov kvality OMEGA.

Nastavovanie strojceka Omega

06 Čistenie a renovácie púzdra a náramku

Púzdro a kovový náramok opatrne zrenovujeme a vrátime im pôvodný lesk, pričom dávame dôraz na ochranu pôvodných tvarov jednotlivých komponentov.

Servis hodiniek Omega
Test vodotesnosti hodiniek Omega

07 Zloženie púzdra a obnovenie vodotesnosti

Púzdro opať poskladáme a vymeníme všetky tesnenia, čím obnovíme vodotesnosť hodiniek na ktorú dávame tiež záruku.

08 Komplexná kontrola kvality

Nakoniec prekontrolujeme podľa prísnych pravidiel OMEGA všetky funčné aj vizuálne – estetické vlastnosti hodiniek
Omega Hodinky